Technické parametry :

Nastavitelná doba rozsvěcení barvy 1 - 30 s
Nastavitelná doba trvání svitu 16 - 600 s
Nastavitelná doba zhášení barvy 1 - 30 s
Nastavitelný jas jednotlivé barvy 10 - 100 %

Počet základních barev:
min. 2, max. libovolně, celé barevné
spektrum lze dosáhnouti čtyřmi
základními barvami: červená, modrá,
zelená, žlutá.

Možná provedení svítidel:

Vestavění zdrojů světla přímo do svítidla, pokud to dovolí jeho konstrukce.
Možnost vestavění zdrojů světla do stojanu, nohy apod. Pak svítí jen předmět na stojanu umístěný.
Využití osvětlovacích reflektorů
s barevným světlem.
Použití podvodních barevných světel.

Napájecí napětí : AC 230 V / 50 Hz
Max. výkon na jednu barvu 400 W.

Telefon : 728 324 691 - Praha
Technické informace :

Základem svítidla, příp. osvětlení je samostatná elektronická řídící jednotka sestavená z několika regulátorů.

Všechny potřebné parametry jednotlivých barev, tj. doba rozsvěcení, jas,
trvání svitu a zhášení
jsou nezávisle nastavitelné.

Zdrojem barevného světla jsou kvalitní barevné žárovky, např. FLOOD - PAR 38 nebo reflektory s požadovaným barevným svitem.
Výkon každé ze základní  barvy může být až 400 W. Rozplyl světla je dán tvarem stínidla nebo vlastnostmi předmětu, který je prosvětlován příp. osvětlován.Systém ZALLUX :

S minimálními nároky na elektroniku ovládáte velký, efektní, barevný výkon v řádech stovek watů.